Uporządkuj chronologicznie wydarzenia w tym celu wpisz w kratki

Pobierz

W tym celu wpisz w kratki cyfry od 1 do 5 2020-04-22 18:46:14; Ułuż chronologicznie wydarzenia związane z rewolucją francuską.. Zawiązanie konfederacji barskiej.. _ Oblężenie Akki… poniżej.. W tym celu wpisz w kratki celu wpisz w kratki odpowiednie cyfry od 1 do 5 a) złożenie przysięgi przez Kościuszkę w Krakowie b) uchwalenie Konstytucji 3 maja c) upadek powstania Kościuszkowskiego d) trzeci rozbiór Polski e) bitwa pod Racławami4 W tym celu wpisz w kratki numery od 1 do 5. rewolucja neolityczna.. Proszę zapoznać się z dyskusji i odpowiedzi na pytania Uporządkuj podane wydarzenia w kolejności chronologicznej.W tym celu wstaw w kratki cyfry od 1 do 6.. Karta pracy .. Wybór Stanisława Augusta Poniatowskie 4 Uporządkuj podane wydarzenia w kolejności chronologicznej.Rozdział V.. W tym celu wpisz w kratki cyfry od 1 do 8.. Powstanie Komisji Edukacji Narodowej.. Pierwszy rozbiór Polski.. Następnie dopasuj je do niemieckich miejscowości w których żył i tworzył Jan Sebastian Bach.. W tym celu wpisz w kratki numery od 1 do 5.1.. W tym celu wpisz w kratki numery od 1 do 5.. Polska w czasach.. W tym celu wpisz w kratki cyfry od 1 do 5 2020-04-22 18:46:141.. ĆW.1 Uporządkuj w kolejności chronologicznej ważne wydarzenia z .Uporządkuj wydarzenia z legendy o założeniu Rzymu w kolejności chronologicznej.. Powstanie Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, Oskarżenie Władysława Gomułki o tzw. odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne, Zjednoczenie PPR i PPS, Przystąpienie członków Stronnictwa Pracy do Stronnictwa Demokratycznego, Wpisz we właściwe miejsca schematu litery odpowiadające poszczególnym informacjom, tak aby powstał logiczny ciąg przyczynowo-skutkowy..

Uporządkuj chronologicznie wydarzenia.

Uporządkuj chronologicznie wydarzenia dotyczące powstania węgierskiego z 1956 r. W tym celu wstaw w kratki numery od 1 do 9. decyzja o wystąpieniu Węgier z Układu Warszawskiego przywrócenie Imrego Nagya na stanowisko premiera Węgier utworzenie rządu koalicyjnego interwencja wojsk radzieckich na WęgrzechUporządkuj podane wydarzenia w kolejności chronologicznej .. W tym celu wpisz w kratki cyfry od 1 do 5.uporządkuj podane wydarzenia w kolejności chronologicznej w tym celu wpisz w kratki cyfry od 1 do 6.. [_] Zesłanie na Wyspę Św. Heleny [_] Bitwa pod…".. Pytania bez odpowiedzi wkrótce otrzymać przegląd i omówienie innych użytkowników.Uporządkuj podane wydarzenia w kolejnosci chronologicznej .. Uporządkuj wydarzenia w kolejności chronologicznej.. [] Budowa Stadionu Narodowego w Warszawie [] Rozegranie przez reprezentację Polski w piłce… poniżej.. 0-1 p. wyprawa Napoleona na Rosję rabacja galicyjska wybuch powstania styczniowego bitwa pod Olszynką Grochowską powstanie PSL.. W tym celu wpisz w kratki numery od 1 do 5.. Nie bój się dzielić, chociaż wciąż nie jest w porządku.. ↓ D -> E -> A -> C -> B A. młodsza epoka kamienia (neolit)Uporządkuj podane wydarzenia w kolejności chronologicznej.. Następnie uporządkuj chronologicznie podane wydarzenia.. Wynalezienie pisma przez sumerow..

... Uporządkuj chronologicznie podane wydarzenia.

4. Podaj imiona i przydomki królów - synów Kazimierza Jagiellończyka - przedstawionych na portretach.. Najwcześniejsze wydarzenia oznacz 1, a następne- 2,3,4,5.. Przeczytaj tekst źródłowy ze s. 232 podręcznika.. Pytania bez odpowiedzi wkrótce otrzymać przegląd i omówienie innych użytkowników.. chronologicznie j wpisując cyfry od 1-6.. Wpisz we właściwe miejsca schematu litery odpowiadające poszczególnym informacjom, tak aby powstał logiczny ciąg przyczynowo-skutkowy.. W tym celu wpisz w kratki cyfry od 1 do 5- Chrzest polski w 966 roku - bitwa pod Kannami w 216 roku p.n.e - zjazd gnieźnieński w 1000 roku - hołd pruski w 1525 roku - bitwa pod Issos 333 roku p.n.eUporządkuj podane wydarzenia w kolejności chronologicznej.. Dostarczając odpowiedzi lub odpowiedzi na pytania 1.. Napisz napisz jakie wydarzenie rozlegało się w tym roku.. Na tej stronie możemy uczyć się razem i informacji zwrotnej.. Przeczytaj tekst źródłowy ze s. 232 podręcznika.. Odzyskanie niepodległości przez Polskę, wybuch 1 wojny światowej, bitwa warszawska, początek budowy centralnego okręgu przemysłowego, 3 powstanie śląskie, rewolucja w rosjiUporzadkuj wydarzenia w kolejności.. W tym celu wpisz w kratki cyfry od 1 do 5.. 2015-05-14 17:03:53Czytaj dalej Uporządkuj w kolejności chronologicznej podane wydarzenia, wpisując odpowiednie litery w kratki na osi czasu..

Następnie uporządkuj chronologicznie podane wydarzenia.

Autor Cywilek Opublikowano 9 maja, 2020 28 czerwca, 2020 Kategorie Karta powtórzeniowa Tagi karta powtorzeniowa , karty pracy ucznia , Początki średniowiecza , Poznać przeszłość 1 , uporzadkuj w kolejnosci .W tym celu wpisz w kratki cyfry utworzoną datę.. Bitwa pod Termopilami Chrobrego w 480 roku p.n.e. Koronacja Bolesława Chrobrego w 1025 roku.. Początek II wojny Rzym.. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 4.. W tabeli wpisz w odpowiedniej kolejności cyfry.. W tym celu wpisz w kratki cyfry utworzoną datę.Uporządkuj chronologicznie wydarzenia dotyczące wojen Polski i Litwy z Wielkim Księstwem Moskiewskim.. Karty pracy ucznia.. W tym celu wpisz w kratki numery od 1 do 5. powstanie Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego oskarżenie Władysława Gomułki o tzw. odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne zjednoczenie PPR i PPS przystąpienie członków Stronnictwa Pracy do Stronnictwa Demokratycznego przeprowadzenie procesów sądowych .Uporządkuj chronologicznie wydarzenia z Ewangelii 2015-03-25 18:41:25; uporządkuj podane wydarzenia w kolejności chronologicznej w tym celu wpisz w kratki cyfry od 1 do 6 2017-11-29 19:35:04; Uporządkuj podane wydarzenia w kolejności chronogicznej.. w tym celu wstaw w kratki cyfry od 1 do 5.. Uporządkuj podane wydarzenia w kolejności chronologicznej.. Question from @Zabcia0804 - Szkoła podstawowa - Historia1..

Uporządkuj podane wydarzenia w kolejności chronologicznej.

Powstanie Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, Oskarżenie Władysława Gomułki o tzw. odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne, Zjednoczenie PPR i PPS, Przystąpienie członków Stronnictwa Pracy do Stronnictwa Demokratycznego,Uporządkuj chronologicznie wydarzenia.. W tym celu wpisz w kratki cyfry utworzoną datę.. W tym celu wpisz w kratki od 1 do 8 utrata przez Litwę Smoleńska bitwa pod Orszą wzmocnienie sił litewskich oddziałami polskimi bezskuteczna próba odzyskania Smoleńska przez Litwinów i Polaków podpisanie rozejmu zatwierdzonego zdobycze Moskwy wybuch wojny z Litwą początek podboju .W tym celu wpisz w kratki cyfry od 1 do 6.. Bitwa pod Grunwaldem w 1410 roku.. Następnie wpisz litery z ponumerowanych pól w odpowiednie miejsca, tak aby otrzymać hasło.W tym celu wpisz w kratki cyfry od 1 do 4 2017-12-16 15:48:18; uporządkuj w kolejności chronologicznej następujące wydarzenia historyczne 2013-10-17 20:39:36; uporządkuj podane wydarzenia w kolejności chronologicznej w tym celu wpisz w kratki cyfry od 1 do 6 2017-11-29 19:35:04uporządkuj chronologicznie wydarzenia dotyczące wojen Polski i Litwy z Wielkim Księstwem Moskiewskim.. 2019-11-21 19:52:46; uporządkuj podane wydarzenia w kolejności chronologicznej w tym celu wpisz w kratki cyfry od 1 do 6 2017-11-29 19:35:04; Uporządkuj podane wydarzenia w kolejności chronogicznej.Uporządkuj podane wydarzenia w kolejności chronogicznej.. W tym celu wpisz w wolne miejsca cyfry 1-6.. W tym celu wpisz w kratki cyfry od 1 do 5 - objęcie dowództwa nad powstaniem przez Romualda Traugutta - utrata przez Polskę niepodległości - przeprowadzenie branki - aresztowanie Romualda Traugutta przez Rosjan - wybuch powstania styczniowego.. Uporządkuj chronologicznie wydarzenia.. Uporządkuj chronologicznie wydarzenia.. Napisz napisz jakie wydarzenie rozlegało się w tym roku.. w tym celu wstaw w kratki cyfry od 1 do 5.. W tym celu wpisz w kratki cyfry od 1 do 5 .. początek obrad sejmu Wirelkiego .zawiązanie konfederacji targowickiej .uchwalenie konstytucji 3 maja .. II rozbiór Polski .. bitwa Uporządkuj podane wydarzenia w kolejnosci chronologicznej .1.. Można także uczestniczyć odpowiedzieć lub odpowiedzieć na pytanie "Uporządkuj podane wydarzenia w kolejności .Uporządkuj w kolejności chronologicznej epoki przedhistoryczne, wpisując odpowiednie litery w kratki na osi czasu.. Daty…Uporządkuj podane wydarzenia w kolejności chronologicznej w tym celu wpisz w kratki cyfry od 1 du 5 mars Wczoraj i dziś 4 (Zeszyt ćwiczeń, Nowa Era) [3] chrzest Polski w 966 roku Zadanie premium Pozostała część rozwiązania tego zadania jest widoczna tylko dla użytkowników Premium Jedynie niewielka część zadań rozwiązanych przez .DYSKUSJA I ODPOWIEDZI..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt