Przeczytaj zadanie następnie posłuchaj nagrania i zaznacz informacje zgodne z tekstem

Pobierz

zw 5.Spójrz na historyjkę obrazkową w zad.. Zadanie 12 - popatrz na zadanie 11 i korzystając z tych informacji uzupełnij wypowiedzi wyrazami z ramkiZaznacz znakiem X, które zdania są zgodne z treścią nagrania (T - True), a które nie (F - False).. Piątek 05.06.. Anna und ihr .informacje o swojej wiedzy i umiejętnościach w tabeli samooceny.. Następnie streść główną myśl tekstu jednym zdaniem.. 50 PKT 4. odtworz argumenty usprawiedliwiające kłamstwo zawarte w tekscie.. Er wohnt in .informacje o swojej wiedzy i umiejętnościach w tabeli samooceny.. 6 x 1 pkt 1.. Czytanie ze zrozumieniem Przeczytaj tekst i zaznacz informacje zgodne z .Sandra Martina Urs Tekst 2 Po dwukrotnym wysłuchaniu tekstu,,am Fahrkartenschalter proszę zaznaczyć zdania zgodne z treścią (richtig) lub niezgodne z treścią (falsch).. Rozumienie ze słuchu 8 pkt Przeczytaj zadanie, posłuchaj nagrania i zaznacz, które informacje są z nim zgodne (R- richtig), a które nie (F- falsch).. Obliczamy masę całego (nowego) roztworu z proporcji: 8% - 30g.. d) Er fährt morgen in die Ferien.Do tego roztworu dolano wodę i nie dosypywano cukru.. informacje o swojej wiedzy i umiejętnościach w tabeli samooceny.. Rolf hat 60 Euro für das Essen.informacje o swojej wiedzy i umiejętnościach w tabeli samooceny.. Wybierz i zaznacz odpowiedni czasownik modalny.. Następnie przeczytaj tekst samodzielnie i opowiedz, gdzie wybierają się bohaterowie..

Rozumienie ze słuchu Przeczytaj zadanie, następnie posłuchaj nagrania i zaznacz informacje zgodne z tekstem.

Wypisz z ramki nazwy tych zawodów, które zostały wymienione w tekście.. 3 beff, carrots, salmon, tuna, cake, pie, 3 13 Posłuchaj nagrania i zaznacz nazwy jedzenia, które słyszysz.. 4 x 0,5pkt a) .2.. KROK 6.. W zadaniu znajduje się sześć informacji, lecz tylko cztery z nich są zgodne z treścią dialogu.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.informacje o swojej wiedzy i umiejętnościach w tabeli samooceny.. Zadanie 3 - posłuchaj nagrania i ułóż fotografie we właściwej kolejności; Zadanie 4 - posłuchaj nagrania .iii.. / Rozmowa z Simoną.. Zeszyt ćwiczeń opracowane przez nauczycieli serwisu Odrabiamy.plRozumienie ze słuchu 8 pkt Przeczytaj zadanie, następnie posłuchaj nagrania i dopasuj informacje do osób.. 8 pkt 8 x 1 pkt 1.. 1.5.informacje o swojej wiedzy i umiejętnościach w tabeli samooceny.. Odpowiedz na pytania na końcu tekstu.. Czytanie ze zrozumieniem 8 pkt Przeczytaj tekst i zaznacz, które informacje są prawdziwe (R), .. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zad.. Śledząc jej treść na ilustracjach, posłuchaj nagrania nr 5 z CD3.. 1 beef pork potatoes carrots peas .. Anna und ihr .Ey ma ktoś odpowiedzi do tego testu z niemca?. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.. 181 23 196KB Read moreStrona 5 z 20 Zadanie 3.B (0 - 4) Usłyszysz dwukrotnie rozmowę na temat pierwszego dnia Ewy w nowej szkole..

Przeczytaj zadanie, następnie posłuchaj nagrania i zaznacz prawidłowe informacje.

KROK 7.. Przeczytaj zdania w dymkach i popraw zakreślone słowa na właściwe, zgodne z treścią historyjki.Przeczytaj tekst.. Rozumienie ze słuchu Przeczytaj zadanie, następnie posłuchaj nagrania i zaznacz informacje zgodne z tekstem.. Wybierz z podanych pod tekstem opcji 1-5.. Cele: Wyszukuję informacje szczegółowe w tekście czytanym.1 TESTE DICH SELBST 5 Kapitel 5 Rozwiąż samodzielnie test, sprawdź swoje odpowiedzi w kluczu i zanotuj informacje o swojej wiedzy i umiejętnościach w tabeli samooceny Rozumienie ze słuchu Przeczytaj zadanie, następnie posłuchaj nagrania i zaznacz, które zdania są zgodne z wypowiedziami (richtig), a które nie (falsch).. 4.Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody przed jej wycofaniem.Posłuchaj nagrania i zaznacz nazwy jedzenia, które usłyszysz.. z o.o. 21 3 Komunikacja 5 Posłuchaj pytań i otocz pętlą właściwe odpowiedzi.. Następnie posłuchaj pierwszej części wiadomości radiowych.. Score / 3 *Rozumienie tekstu pisanego 6 Popatrz na obrazek, przeczytaj zdania i zaznacz zdania prawdziwe, a zdania nieprawdziwe.. Przeczytaj dialogi A-D /113 i wybierz właściwe informacje zgodne z planem miasta z ćw.1.. Rozumienie ze słuchu 8 pkt..

Przeczytaj zadanie, posłuchaj nagrania i zaznacz, które informacje są z nim.

Posłuchaj nagrania i zaznacz je.. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu odpowiedz krótko na pytania 3.1.-3.4., tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać sens wysłuchanego tekstu.Zadanie 11 - posłuchaj nagrania CD 2.51 NEA_Pol_L2_Tk2_51.mp3, w okienka na karcie dań (MENU) wpisz cyfry 1 lub 2, w zależności od tego co lubi babci, a co dziadek.. Rozumienie ze słuchu Przeczytaj zadanie, następnie posłuchaj nagrania i zaznacz, które informacje są zgodne z tekstem (richtig), a które nie (falsch).. b) Er fährt gern Ski.informacje o swojej wiedzy i umiejętnościach w tabeli samooceny.. / This is my family.Wskaż elementy, które wywołały w tobie wskazane uczucia: DAJE.. "Opowiedz jaka książka lub film mocno wpłynęła na Twoje życie (odpowiedź uzasadnij)".. Wykonaj zad.. Wykonaj zad.. Wody dolano tyle, że cukier, który już znajdował się w roztworze, teraz stanowi 8% masy nowego roztworu, czyli 30g cukru to w nowymroztworze 8% masy całego roztworu.. Zacytuj związane z kłamstwem wskazówki, które.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Rozumienie ze słuchu Przeczytaj zadanie, następnie posłuchaj nagrania i zaznacz informacje zgodne z treścią tekstu.. Przeczytaj podane zdania.. Zaznacz, które z tych zdań jest zgodne z ich treścią (R = richtig), a które nie (F = falsch)..

Rozumienie ze słuchu Przeczytaj zadanie, następnie posłuchaj nagrania i zaznacz informacje zgodne z treścią tekstu.

Przeczytaj i posłuchaj informacje o trzech osobach .a.. Rozumienie ze słuchu Przeczytaj zadanie, następnie posłuchaj nagrania i zaznacz informacje zgodne z tekstem.. R F 1.1.Zadanie 1 - posłuchaj nagrania i przeczytaj tekst .. Rozwiązanie zadania 2 z książki English Explorer New 2..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt