Opisz sposób udzielania pierwszej pomocy w przypadku krwotoku z nosa

Pobierz

Ponieważ w tym przypadku nie można udzielić pierwszej pomocy, należy obserwować poszkodowanego i jeśli: - nastąpi zatrzymanie oddechu - rozpocząć sztuczne oddychanie, - nastąpi wstrzymanie akcji serca - rozpocząć reanimację.Celem pierwszej pomocy jest zawsze zapobieganie dalszej utracie krwi.. Przy drobnym krwawieniu z nosa nie trzeba panikować - wystarczy pochylić głowę do przodu i uciskać nos przez kilka minut (około 15 minut).Umieść ten film na swojej stronie internetowej - szczegóły na: filmie wystąpili aktorzy Teatru Gracia.• krwotok z rozleg³ej powierzchni rany.. Jeśli krwotok z nosa jest silny, nie ustępuje po wykonaniu wymienionych czynności (trwa dłużej niż 15 - 20 minut) lub doszło do urazu głowy, szyi albo gdy występują zaburzenia świadomości, należy wezwać zespół ratownictwa medycznego, dzwoniąc pod numer .Krwotoki, zwłaszcza te tętnic: szyjnych, udowych, ramieniowych i pachowych mogą być niebezpieczne dla życia i zdrowia.. Po zatamowaniu krwawienia nie powinniśmy wydmuchiwać nosa przez około 4 godziny, jeśli jest to .Krwotok z nosa zwykle nie jest groźny.. Pierwsza pomoc w skaleczeniach polega na: Posadź dziecko z głową pochyloną do przodu.. Szybkie i właściwe postępowanie w przypadku krwotoku zewnętrznego ratuje więc życie osobie poszkodowanej.. Potwierdzają to przypadki opisane kiedyś w mediach..

Jak prawidłowo udzielić pierwszej pomcy przy krwawieniu z nosa.

Powinny niepokoić objawy, takie jak: bladość, zaburzenia krążenia czy oddychania.. Zamiast tego powinniśmy usiąść (bądź posadzić krwawiącego) w pozycji siedzącej, pochylić się do przodu i mocno ucisnąć skrzydełka nosa (w miejscu tuż poniżej kości nosa).. Cia³o obce w ranie zwykle zapobiega krwawieniom, a ponadto nieumiejêtna próbaKrwotok, czyli nagła i obfita utrata krwi, stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia.. Dowiedz się jak postępować w przypadku krwotoków.W przypadku krwotoku wewnątrzczaszkowego charakterystyczne będą nierówne źrenice, a w przypadku krwotoku w górnej części układu pokarmowego fusowate wymioty.. Jeśli krwotok nie ustąpi w ciągu kilkunastu minut konieczne jest przewiezienie chorego na konsultację do laryngologa.Pierwsza pomoc przy krwotoku z nosa Posadź ratowanego z głową lekko pochyloną do przodu (nie odchylaj głowy do tyłu ponieważ powoduje to spływanie krwi do tchawicy lub gardła, poza tym przy nisko ułożonej głowie krwawienie się nasila),Pierwsza pomoc przy krwotoku z nosa: 1.Położyć chorego z głową wyżej niż tłów.. Krok 4.Udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanemu z objawami wstrząsu polega na zatamowaniu wszystkich krwotoków i krwawień, ułożeniu poszkodowanego w pozycji przeciwwstrząsowej pozycji przeciwwstrząsowej i jak najszybszym wezwaniu służb ratunkowych..

Pierwsza pomoc w przypadku skaleczenia.

Drugi przypadek dotyczył młodego chłopca, który również jadąc na rowerze nadział .1.4.. Najczęściej mamy do czynienia z krwotokiem mieszanym.Podczas udzielania pierwszej pomocy, nawet w przypadkach z pozoru błahych, należy przede wszystkim przestrzegać zasad bezpieczeństwa zarówno swojego, jak i poszkodowanego.Podczas większości wypadków dochodzi do mniejszego lub większego stopnia uszkodzeń ciała z towarzyszącym krwawieniem.Pierwsza pomoc w przypadku krwotoku z nosa.. Jeśli po 10 min krwawienie nie ustanie, dalej próbuj zatrzymać krwotok w ten sam .Postępowanie w przypadku krwotoku nosa.. Dowiedz się co robić w przypadku krwotoku i jak tamować krwawienie.Postępowanie: - wezwać Pogotowie Ratunkowe, - ułożyć pacjenta w pozycji leżącej z lekko uniesionymi nogami.. Krok 2.. Krok 3.. Osobę z krwotokiem z nosa najlepiej poprosić, żeby usiadła.. Krwotok.. Zadbaj o własne bezpieczeństwo - załóż rękawiczki Osobę z krwotokiem z nosa posadź z głową lekko pochylona do przodu.Pierwsza pomoc przy krwotoku z nosa, jak i przy jakimkolwiek innym kontakcie z krwią, zawsze powinna być udzielana w rękawiczkach jednorazowych, żeby zminimalizować szanse bezpośredniego kontaktu z krwią.. Jeżeli ta nie zostanie udzielona na czas, może dojść do wystąpienia wstrząsu hipowolemicznego..

Zmniejszasz w ten sposób ryzyko zakrztuszenia się krwią.

poleć poszkodowanemu, aby usiadł na ziemi z głową wysuniętą (pochyloną) do przodu (w pozycji "wąchania")Pierwsza pomoc przy krwotoku z nosa.. Na ulicy, w pracy, w domu, w szkole, praktycznie wszędzie może dojść do wypadku.. Tamować krwotok powinniśmy przez minimum 10-15 minut, by umożliwić wytworzenie skrzepu.. Krwawienie może być: - tętnicze - żywoczerwona krew wypływająca w sposób ciągły lub tryskający przerwanym strumieniem, - żylne - ciemnoczerwona, ciągła strużka.. jakiejś części ciała zabezpiecz ranę w ten sam sposób (jak opisany powyżej) Jeśli osoba, która ma krwotok.. Przez 10 min ściskaj skrzydełka nosa.. W pierwszej kolejności należy wezwać pogotowie.Natomiast w drugim przypadku są to osoby mające najczęściej tendencje do tego typu reakcji.. Pomimo licznych akcji społecznych, wielu chorych wciąż nie wie, jak tamować krwotok z nosa.. Przyłóż zimny kompres na okolicę krwawienia.. Nieumiejętne próby udzielenia pomocy mogą prowadzić do zaostrzenia krwawienia lub nieprzyjemnych konsekwencji zdrowotnych.Krwotok z nosa tamujemy, przykładając do nosa materiał opatrunkowy lub chusteczkę, jednocześnie lekko pochylając głowę do przodu.. Jeżeli krwotok nie ustępuje po ok. 10 min lub powtarza się w krótkich odstępach czasu, wzywamy pogotowie ratunkowe lub udajemy się do najbliższego szpitala.Sposób udzielania pierwszej pomocy w wybranych nagłych wypadkach..

W każdym przypadku należy zwrócić uwagę na stan ogólny chorego.

Poproś, aby oddychało przez usta.. Dociśnij, bezpośrednio palcami, skrzydełka nosa do przegrody nosowej.. Poproś ją też, żeby lekko pochyliła się do przodu.Jeśli jama nosa jest niedrożna (katar, skrzepy krwi) chory powinien nos wydmuchać a następnie rozpocząć tamowanie.. Prawidłowe postępowanie z krwotokiem z nosa.. Krok 1.. Bez względu na to, czy krew wylewa się do jam ciała, czy na zewnątrz ciała, ważna jest niezwłoczna pierwsza pomoc.. Pamiętaj również o komforcie cieplnym i wsparciu psychicznym poszkodowanego.Pierwsza pomoc - podręcznik.. 3.Na nos i okolice karku położyć zimny okład.. Sprawdź, jakie są objawy, przyczyny i rodzaje krwotoków oraz jak udzielić .Z uwagi na ryzyko zakażenia, rany spowodowane ugryzieniem zawsze wymagają konsultacji lekarskiej.. Jeśli jest to krwotok z nosa ⇒ KRWOTOK Z NOSA Jeśli jest to otwarta rana klatki piersiowej ⇒ RANY KLATKI PIERSIOWEJ.. Pierwsza pomoc: należy ułożyc osobie, która omdlała głowę, w taki sposób, aby skierowana twarzą ku dołowi, jednocześnie była odchylona do tyłu, należy ułożyć taką osobę na bokuPierwsza pomoc - krwotok Pierwsza pomoc w przypadku krwotoku z nosa lub klatki piersiowej jest kluczowa dla zdrowia i życia osoby poszkodowanej.. Z kolei pienista i krwawa plwocina wskazuje na krwotok płucny.. Pierwsza pomoc przy krwotoku żylym:Zważywszy jednak na ich powszechność, każdy rodzic powinien być zaznajomiony z zasadami udzielania pierwszej pomocy w przypadku ich wystąpienia u swojej pociechy.. Bożena Skotnicka Krwotok z nosa - dr n. med.. Zatamuj krwawienie.. Zdarza się po silnym uderzeniu w nos, na skutek mocnego kichnięcia lub manipulowania w nosie.. uważaj, aby krew nie dostała Ci się do oka, nosa lub ust; jeśli nie masz możliwości zabezpieczenia się przed kontaktem z krwią, możesz pomóc poszkodowanemu przez wytłumaczenie, co ma zrobić.. zrobi się bardzo blada;Warto wiedzieć, że utrata od 1,5-2 litrów krwi w krótkim czasie może przesądzić o śmierci.. Najłatwiej tego dokonać ściskając palcem wskazującym i kciukiem skrzydełka nosa z obydwu jego stron.. Pierwszy dotyczył mężczyzny, który jechał na rowerze trzymając w ręce kosę.. Marta Kwiatoń Interna Szczeklika 2018-19 - rozdział Krwawienia z nosaPowoduje to spływanie krwi z nosa po ścianie gardła, co może spowodować wymioty bądź nawet zachłyśnięcie.. Krwotok wewnętrzny - pierwsza pomoc.. Dlatego ważna jest pierwsza pomoc zarówno w krwotokach zewnętrznych, jak i wewnętrznych.. 2.Do nosa włożyć tampon z gazy lub waty zwilżonej 3% wodą utlenioną.. Krwotok może być bardzo niebezpieczny zarówno dla zdrowia, jak i życia poszkodowanego, dlatego warto wiedzieć, w jaki sposób można pomóc .Sposób i czas działania to dwa niezwykle istotne czynniki w pierwszej pomocy.. Opatrunek uciskowy Cia³o obce w ranie Je¿eli w ranie tkwi cia³o obce, szczególnie, gdy jest g³êboko wbite lub wklinowane, to nie nale¿y go usuwaæ w cza-sie udzielania pierwszej pomocy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt